ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

346/45 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 โทร. 074-253457

โทรสาร. 074-252432