หน้าแรก

อบรมโครงการถ่ายทอดและการเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงาน

คณะครูและนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม
โครงการถ่ายทอดและการเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” รุ่นที่ 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา)

 www.chungkolpaktai.ac.th     Facebook : https://www.facebook.com/chungkolpaktai/