หน้าแรก

เข้ารับพระราชทานรางวัล

นายนิรัตน์ กาฬพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ และ
นายเอกสิทธิ์ จิตร์แสวง นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ เข้ารับพระราชทานรางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม2562

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------