เข้ารับพระราชทานรางวัล

นายนิรัตน์ กาฬพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ และ
นายเอกสิทธิ์ จิตร์แสวง นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ เข้ารับพระราชทานรางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม2562

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

อบรมโครงการถ่ายทอดและการเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงาน

คณะครูและนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม
โครงการถ่ายทอดและการเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” รุ่นที่ 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา)

 www.chungkolpaktai.ac.th     Facebook : https://www.facebook.com/chungkolpaktai/

 

 

 

พิธีมอบเกียรติบัตร

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ผู้บริหารและครูดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการสอน ด้านกิจกรรม และด้านนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันแข่งขันทักษะอาชีวเอกชนกลุ่มภาคใต้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมี อาจารย์รัตนวัลย์ กาฬพันธุ์ แก้วเสน ได้รับเกียรติบัตร “ผู้บริหารดีเด่น”
อาจารย์จีรวัฒน์ จิตต์สุวรรณ์ ได้รับเกียรติบัตร “ครูดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม”
อาจารย์อัจติมา ศักดิ์ชัยนันท์ ได้รับเกียรติบัตร “ครูดี ด้านการสอน”
อาจารย์เกชา พิชัยธรโสภณ ได้รับเกียรติบัตร “ครูดี ด้านกิจกรรม”
อาจารย์สถิตย์ ช่วยสถิตย์ได้รับเกียรติบัตร “ครูดี ด้านนวัตกรรม”

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอกชน กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 33

 

นักศึกษาสาขางานยานยนต์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอกชน กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการแข่งขันชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทวิชาทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ นายอนุวัฒน์  ลำดวน สาขางานยานยนต์ ปวช.3

พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์

พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์

 เนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ โดยช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตร ณ.โรงเรียนสมานคุณวิทยาทานและช่วงสายกิจกรรมร่วม ณ หอประชุมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ โดยปี 2562 ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์รัตนวัลย์ กาฬพันธุ์ แก้วเสน รับรางวัล "ผู้บริหารดีเด่น" และ อาจารย์ธัญญาพร หมื่นเมือง ครูผู้สอนสาขาสามัญสัมพันธ์ รับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" ในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ จัดโดยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณ หอประชุมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ