โครงการอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและงานบริการระบบหัวฉีด

นักศึกษาระดับชั้นปวช.เข้าร่วมโครงการอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและงานบริการระบบหัวฉีด ณ ห้องประชุมอนันต์-เอื้อน เรืองกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้