โครงการ “วิ่งสานฝันการศึกษา สู่จังหวัดชายแดนใต้

คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “วิ่งสานฝันการศึกษา สู่จังหวัดชายแดนใต้” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมของชมรมครูผู้ปกครอง สานฝันการกีฬา และสนับสนุนการพัฒนานักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาในระหว่างกำลังศึกษาและศึกษาต่อเนื่อง ณ หาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา