ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย   โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ  ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ในสิ่งอันพึงปราถนาทุกประการ

ผู้บริหารและคณะครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้