กำหนดการสำหรับนักเรียน-นักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

กำหนดการสำหรับนักเรียน-นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

วันที่/เดือน/ปี กิจกรรม

วัน จันทร์ ที่ 27 ตุลาคม2557
เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1
- ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2
- รับหนังสือเรียน และ สมุด ภาคเรียนที่ 2

วัน อังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2
- ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2
- รับหนังสือเรียน และ สมุด ภาคเรียนที่ 2

วัน พุธ ที่ 29 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3
- ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2
- รับหนังสือเรียน และ สมุด ภาคเรียนที่ 2

วัน พฤหัสบดี ที่ 30 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1, ปวส.1(พิเศษ), ปวส.2,ปวส.2(พิเศษ)
- ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2
- รับหนังสือเรียน และ สมุด ภาคเรียนที่ 2

วัน จันทร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 

- เปิดภาคเรียนที่ 2 ทุกระดับชั้น
- รับตารางเรียน
- แจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557
- ยื่นคำร้องแก้ มส. และ ดำเนินการแก้ มส.

วัน ศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม 2557  - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว
วัน พุธ ที่ 10 ธันวาคม 2557  - หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วัน อังคาร ที่ 23 - ศุกร์ ที่ 26ธันวาคม 2557 - สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 ทุกระดับชั้น
วัน พุธ ที่ 31 ธันวาคม 2557 - พฤหัสบดี ที่ 1 มกราคม 2558  - หยุดวันขึ้นปีใหม่
วัน จันทร์ ที่ 2 - ศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2558  - สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ทุกระดับชั้น 
วัน พุธ ที่ 4 มีนาคม 2558 - หยุด วันมาฆบูชา
วัน เสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2558 - ปัจฉิมนักเรียน/นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2
วัน พฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2558
8.45 - 16.00
- แจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2