การแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอกชน กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 33

  • พิมพ์

 

นักศึกษาสาขางานยานยนต์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอกชน กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการแข่งขันชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทวิชาทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ นายอนุวัฒน์  ลำดวน สาขางานยานยนต์ ปวช.3

/* โค้ด chart Facebook */
/** จบ โค้ด chart Facebook */