เนื้อหา

กิจกรรมหล่อเทียน

งานหล่อเทียนพรรษา วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  ณ ลานพระผุด

งานแห่และถวายเทียนพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพุทธิการาม (ปลักกริมใน)