หน้าแรก

พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์

พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์

 เนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ โดยช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตร ณ.โรงเรียนสมานคุณวิทยาทานและช่วงสายกิจกรรมร่วม ณ หอประชุมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ โดยปี 2562 ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์รัตนวัลย์ กาฬพันธุ์ แก้วเสน รับรางวัล "ผู้บริหารดีเด่น" และ อาจารย์ธัญญาพร หมื่นเมือง ครูผู้สอนสาขาสามัญสัมพันธ์ รับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" ในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ จัดโดยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณ หอประชุมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ