หน้าแรก

เข้ารับพระราชทานรางวัล

นายนิรัตน์ กาฬพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ และ
นายเอกสิทธิ์ จิตร์แสวง นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ เข้ารับพระราชทานรางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม2562

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

อบรมโครงการถ่ายทอดและการเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงาน

คณะครูและนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม
โครงการถ่ายทอดและการเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” รุ่นที่ 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา)

 www.chungkolpaktai.ac.th     Facebook : https://www.facebook.com/chungkolpaktai/

 

 

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอกชน กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 33

 

นักศึกษาสาขางานยานยนต์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอกชน กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการแข่งขันชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทวิชาทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ นายอนุวัฒน์  ลำดวน สาขางานยานยนต์ ปวช.3