/* โค้ด chart Facebook */
/** จบ โค้ด chart Facebook */