เนื้อหา

การประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 40 ปีการสถานปนาวิทยาลัยฯ

 viewimg

       ผลการประกวดชนะเลิศ การออกแบบตราตราสัญลักษณ์ ใน โอกาส วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ ครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยฯ ในปี พ.ศ.2558

 ผู้ส่งเข้าประกวด นายสมชาย นิลแก้ว40YearCTC-re